ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทิ้งคำตอบไว้