ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลงนามการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ในเครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีมโหสถ

ทิ้งคำตอบไว้