smshhos.net - นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

นโบบายนี้อธิบายถึงรายละเอียดว่า “smshhos.net” ร่วมกับบริษัทในเครือ ((ในที่นี้คือ “เรา”, “ของเรา” , “smshhos.net”, “http://smshhos.moph.go.th/phpBB3”) และ phpBB (ในที่นี้คือ “พวกเขา”, “ของพวกเขา”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB Teams”) ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้ของคุณอย่างไร (ในที่นี้คือ “ข้อมูลของคุณ”)

ข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมด้วยวิธีการ 2 วิธี 1. การใช้คุกกี้ คุกกี้สองไฟล์แรกจะมี user-id และ session-id อยู่ คุกกี้ไฟล์ที่สามจะสร้างเมื่อคุณอ่านกระทู้ภายใน “smshhos.net” เพื่อใช้เก็บว่ากระทู้ไหนที่ถูกอ่าน เพื่อปรับปรุงความประทับใจในการใช้ของผู้ใช้ของคุณ

เราอาจจะสร้างคุกกี้ภายนอกให้กับซอฟต์แวร์ phpBB ขณะผู้ใช้ดู “smshhos.net” ด้วย แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกินขอบเขตของเอกสารนี้ที่ตั้งใจครอบคลุมเพียงแค่หน้าที่สร้างโดยซอฟท์แวร์ phpBB 2. เรารวบรวมข้อมูลโดยการให้คุณส่งข้อมูลมาให้เราโดยตรง คุณอาจจะใช้การโพสต์แบบไม่ประสงค์ออกนามก็ได้

บัญชีของคุณจะประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและ ชื่ออีเมล ข้อมูลบัญชีของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามกฎหมายป้องกันข้อมูลของประเทศที่เราอาศัยอยู่ ข้อมูลใดๆก็ตามที่ “smshhos.net” ต้องการเพิ่มเติมในระหว่างการลงทะเบียนเป็นสิ่งนอกเหนือประเด็น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนไหนถูกแสดงอย่างเปิดเผยหรือปกปิด นอกจากนี้ ภายในบัญชีของคุณเอง คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ ใช้หรือไม่ใช้ การสร้าง e-mail อัตโนมัติจาก ซอฟท์แวร์ phpBB

รหัสผ่านของคุณจะถูกเข้ารหัสซึ่งทำให้มันปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านเดียวกันกับหลายๆเวบ รหัสผ่านของคุณมีความสำคัญต่อ “smshhos.net” ดังนั้น กรุณาเก็บรักษาเป็นอย่างดี และอย่าให้รหัสผ่านนี้กับใครอื่น จะไม่มีกรณีที่ บริษัทในเครือของเรา, phpBB หรือบุคคลที่สามมาขอรหัสผ่านจากคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถใช้ระบบ “ลืมรหัสผ่าน” ที่เรามีให้ กระบวนการนี้จะถามคำถามเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และ อีเมลจากนั้น phpBB จะสร้างรหัสผ่านใหม่ให้กับคุณ