ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ทิ้งคำตอบไว้